Ahşabı çürüten içindeki özüdür bu özü dışarı çıkarmanın tek yolu ise fırınlamaktır, fırınlamış ağaç kurtlanma ve
mantarlaşma yapmaz,
Ahşaba zarar veren haşereler, ormanlık alanda dikili bazı ağaçların içinde olurlar, tomruklar kesilirken içine yerleşen bu
haşereler içerde gizlenirler, ancak her kerestede haşere olmayabilir, haşere riskini kaldırmanın tek yolu fırınlamaktır, eğer
kerestenin içine yerleşen bir haşere varsa fırınlama yoluyla ölecektir. ancak fırınlanmamış ve içinde haşere olan bir kereste ev
yapımında kullanılırsa bu haşere zamanla içerde ürer ve yavaş yavaş diğer kerestelere de sıçrar sonunda 15-20 yıl gibi bir
sürede ahşabı kullanılmayacak hale getirir.
Yapılarımızın konstrüksiyonunda kullanılan her kereste CE normlarında yurt dışında fırınlanarak ve ilaçlanarak ülkemize giriş yapabilmektedir, dolayısıyla bu tür riskler yapılarımızda yoktur.

Neden Ahşap Ev

Daha çok estetik görünümü artırması amacı ile inşaat sektöründe kullanılan ahşap, betonarme yapılar ile kıyaslandığında fiziksel ve doğal avantajları sebebi ile daha fazla tercih edilen bir materyal haline gelmiştir.

Özellikle günümüzde büyük şehirlerdeki stres dolu yaşamdan ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerden uzaklaşma isteği ile kütük evler daha çok ilgi görmeye başlamıştır.

Peki neden ahşap, neden kütük ev?

Sağlıklıdır:

Doğal bir materyal olması sebebi ile ahşap kimyasal malzemeler içermez.  Nefes alan yapısı sayesinde doğal bir hava sirkülasyonu sağlayarak yüksek oksijen dolanımına olanak verir.

Yalıtkanlık özelliği ile güçlü elektrik akımlarına dirençlidir ve bu sebeple betonarme ve çelik yapılarda oluşan elektromanyetik alanlar ahşap yapılarda oluşmaz.

Ahşap insan sağlığına zararlı gazları, bakterileri betonarmenin aksine emerek yayılımını engeller.

Nem her ne kadar gerekli olsa da fazlası hem insan sağlığına hem de eşyalara zarar vermektedir. Ahşap higroskopik yapısı havadaki nemi dokusundaki bu özellik sayesinde filtreler.


Doğal, çevre dostu ve yenilenebilir bir materyaldir:

Ahşap yapı sektöründe kullanılan tek yenilenebilir malzemedir. Kütük evlerde kullanılan ağaçlar en az 50 yaşında, yaşlı ağaçlardır ve kesilen her ağacın yerine hem doğa kendi üretimini yapmakta hem de yeni fidanlar ekilerek çoğaltım sağlanmaktadır.

Ahşap diğer yapı malzemelerine oranla çok daha düşük enerji tüketimi ile üretilmektedir. Diğer yapı malzemelerinin üretiminde salınan sera gazı etkileri, su ve hava kirliliği gibi doğaya zarar verici sonuçları yoktur veya çok ama çok düşüktür.Daha az doğal kaynak kullanımı ile çevreye duyarlı, dost özelliğini kanıtlamaktadır.

Yüksek enerji verimliliği sağlar

Dokusal yapısı sebebi ile diğer yapı malzemeleri ile kıyaslanmayacak bir ısı yalıtımına sahiptir. Aynı ölçülerdeki betondan 15 misli, çelikten 500 misli ve alüminyuumdan 1700 misli ısı izolasyonu sağlamaktadır. Bu da kütük evin yazları daha serin, kışları ise daha sıcak kalmasına olanak sağlar.

Ahşap yalıtkan bir malzemedir iletken bir malzeme değildir bu sebeple ahşap malzeme ısıyı, yapının içinde tutma özelliğine sahiptir, hem fazla soğuk hem de fazla sıcak bölgelerde de son derece yüksek yalıtım sağlar. Bu da düşük ısınma faturaları ile bütçenize katkı sağlayan önemli bir faktördür.


Depreme dayanıklıdır

Ahşap yapısı gereği hafif, sağlam ve esnek bir özelliktedir.depremlerin binalarda yıkııcı etki göstermelerinin altında yatan en büyük sebep kolon ve kirişlerin deprem dalgalarını taşıyamayacak esneklikte olmamalarıdır. Yığma denilen köşelerden geçmelei teknikle monte edilmeleri kütük evleri 9 şiddetindeki depremlere karşı bile dayanıklı yapmaktadır.
Üstelik depremlerde yaşanan can kayıpları betonların ağırlığı altında meydana gelir. Ahşabın hafif olması sebebi ile bu riskler minimuma düşmektedir.
ahşap ise esnek bir malzemedir deprem dalgaları ile aynı yönde hareket edebilir, bu yüzden depremde ahşap duvarlar en dayanıklı duvar tipleridir, ayrıca kütük evlerin duvar sistemi birbirine köşelerden geçmeli yığma sistemdir, 9 şiddetinde depreme dayanıklı yapılardır.
Bilimsel verilere göre
3 metre yüksekliğinde 30x30 cm ölçülerindeki kolon betonda 685 kg, ahşapta ise 135 kg ‘dır.
Betonda: 685 kg

Bu ağırlık ve hacim farkına rağmen ahşap beton ve çeliğe göre daha fazla yük taşıyabilir. 100 m2 bir betonarme yapıdaki ağırlık 70 ton, ahşap karkas sistemli yapıdaki ağırlık ise sadece 7 ila 9 tondur.
Japon Deprem Enstitüsü’ nün onayladığı rapora göre dünyanın depreme karşı en sağlam yapısı ahşap kütük evlerdir.


Yangına dayanımı yüksektir

Bilinenin aksine ahşap betonarme ve çeliğe göre yangına daha dayanıklı bir materyaldir. Ahşabın ısıyı geçirmemesi ve kömürleşme özelliği yangına daha fazla direnç gösermesini sağlamaktadır. Ahşap yangına karşı 30 ,la 90 dakika kadar direnç gösterebiilirken, çelik konstrüksiyon en fazla 10 dakika direnç gösterebilmektedir.

Yangının çıkış sebebi genellikle elektrik sistemindeki kısa devrelerdir. Düzgün ve olması gerektiği şekilde yapılmış elektrik tesisatı yangın riskini minimuma indirebilir. Ayrıca biinmelidir ki yangınların çıkış sebebi hiçbir zaman ahşabın kendisi değildir.

Uzun ömürlüdür

Betonarme ve çelik yapılara nazaran kat kat uzun ömürlü olan kütük evler, düzenli ve doğru bir bakımla 200 yıl kadar sağlam kalabilmektedir.

800 yıldan günümüze hala ayakta olan ahşap yapılar mevcuttur.

Bakımı kolaydır:
5 ila 8 yılda bir su bazlı CE ve ISO belgeli vernik ve boya ile dış cephe boyanarak bakım sağlanmaktadır. Kendi başınıza da rahatlıkla yapılacak bu uygulamanın maliyeti betonarme bir yapının bakımına nazaran oldukça düşüktür.


Hızlı inşaa edilir

Kkütük evler çok hızlı monte edilebilir. Projeye göre cephe ve iç kütük duvarlar, doğramalar, kapılar, merdivenler ve çatılar hazırlanmaktadır. Yaklaşık 3 ila 5 hafta içinde kütük ev montaja hazır hale gelir ve bir kaç hafta içerisinde de montajı tamamlanabilmektedir.

Demonte edilebilir

Esnek dokusu ve teknik kurulumu sayesinde kütük ev yeniden demonte edilebilir bir özelliğe sahiptir. Maksimum %8’lik bir kayıp ile yeniden kuruluma olanak sağlamaktadır.